System rurowy 8

Tworzenie projektu systemu rurowego to duże wyzwanie i odpowiedzialność dla każdej firmy inżynierskiej. Nawet kiedy na początkowym etapie prac wydaje się, że udało się uniknąć błędów, często później przed inżynierami pojawiają się wymagające znacznego wysiłku i kreatywności wyzwania.

Ciśnienie

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych w projektach systemów rurowych jest błędne obliczenie spadku ciśnienia. Aby wyliczenia były prawidłowe, należy uwzględnić wiele zmiennych takich jak rozmiar rur czy układ przewodów. Dlatego najlepiej skorzystać ze specjalnego oprogramowania, które dokona obliczeń za nas. To uchroni nas przed błędem, który może wywołać efekt domina w całym systemie rurowym.

Prędkość pobierania

Prędkość pobierania powietrza na końcach systemu rurowego może się różnić, ponieważ ciśnienie nie jest jednakowe na całej długości linii. Należy uwzględnić spadek ciśnienia w systemie, inaczej prędkość pobierania może nie być wystarczająco wysoka, a pobieracz może się zatykać, uniemożliwiając sprawną pracę.

Natężenie przepływu

Niedoszacowanie natężenia przepływu jest jednym z częstszych błędów. Podczas projektowania zakłada się średnie natężenie przepływu, jednak w praktyce jego tempo może się zmieniać. Jeżeli projekt tego nie uwzględni, ustawienie maksymalnego przepływu w systemie rurowym może spowodować zatykanie się linii wydmuchu.

Rurociągi

Projekt rurociągów jest jednym z ważniejszych elementów systemu rurowego. Jeżeli zostanie wykonany nieprawidłowo, może przysparzać wielu problemów. Niedostosowanie wielkości rur do wielkości transportowanych cząstek może powodować wycieranie rur i zatykanie się kolanek, co z kolei uniemożliwia prawidłową pracę całego systemu. Zbyt mała średnica rur może również wpływać na nadmierny spadek ciśnienia.

Odpowietrzanie

Jeżeli system rurowy zostanie pozbawiony odpowietrzania, stanie się istną pułapką dla powietrza, ciśnienie w nim wzrośnie tak bardzo, że odprowadzenie zawartości z pojemników przestanie być możliwe. Powietrze w systemie rurowym musi znajdować ujście, dlatego warto się upewnić czy projekt to uwzględnia.

Kierowanie przepływem powietrza

Nieprawidłowe przekierowanie przepływu powietrza uniemożliwi prawidłową pracę systemu rurowego. Hermetyczne rozdzielacze są niezbędne, aby odizolować każdą ze ścieżek przenoszenia.

Filtrowanie

Niewłaściwe filtrowanie może powodować problemy z przepływem powietrza w systemie, dlatego istotna jest komora workowa na jednym z końców, obsługująca przepływ powietrza. Niestety mały filtr odpowietrzający w silosie nie wystarczy.

Korozja

W systemach próżniowych i zamkniętych często zdarza się korozja części kontaktowych, ponieważ niemal wszystkie transportowane produkty, takie jak np. kwaśna biomasa, przyczyniają się do rdzewienia. Dlatego warto się upewnić, że montowane części stykowe są nierdzewne.

Komponenty pomocnicze

Komponenty pomocnicze wydają się być mało ważnym elementem systemu rurowego, jednak to w dużej mierze dzięki nim system funkcjonuje prawidłowo. Dlatego zawsze należy upewnić się, że każdy z elementów został uwzględniony w projekcie.