Przeplyw materialu w systemie rurowym

Przepływ materiału w systemie rurowym jest  zwykle projektowany na zamówienie dla konkretnego zastosowania w oparciu o charakterystykę materiałów sypkich, natężenia przepływu, odległości, źródła i miejsca docelowego. W przypadku przenośników pneumatycznych, przenoszone są materiały sypkie zawieszone w strumieniu gazowym (najczęściej w powietrzu, ale czasami też w gazie obojętnym) i wprowadzane albo

przez dmuchawę nadciśnieniową przed punktami wlotu produktu, albo przez pompę próżniową za punktami wylotu produktu. Transportowane materiały sypkie oddzielane są od strumienia gazu na końcu linii przez kolektory filtracyjne lub separatory cyklonowe albo kierowane bezpośrednio do zbiorników technologicznych. Taki przepływ materiału w systemie rurowym jest zintegrowany z liniami produkcyjnymi lub przetwórczymi i obsługuje wszystkie rodzaje produktów za pomocą tego samego sprzętu.

Zalety pneumatycznego transportu rurowego

Pneumatyczny transport nadciśnieniowy jest zwykle używany do transportu materiału z jednego źródła do jednego lub wielu miejsc docelowych na stosunkowo większe odległości i z większą wydajnością niż systemy próżniowe o podobnych średnicach rur. Systemy próżniowe ułatwiają rozładunek z otwartych pojemników za pomocą systemu rurowego, dzięki czemu dobrze się nadają do transportu materiałów sypkich z wielu źródeł, takich jak zbiorniki magazynowe lub wagony kolejowe do jednego lub kilku miejsc docelowych.

Funkcjonalność transportu materiałów w systemie rurowym

Duże znaczenie podczas przepływu materiału w systemie rurowym ma również regulacja przepływu produktu, ponieważ konkretne substancje wymagają odpowiedniego tempa przepływu. Do tego celu służą systemy kontrolne, które umożliwiają obserwację przepływu materiału we wnętrzu rur. Za ich pomocą można lokalizować miejsca ewentualnych zatorów i stan transportowanego materiału. W systemie rurowym ważną rolę odgrywają odpylacze cyklonowe, które dzięki działaniu siły odśrodkowej oddzielają cząstki materiału sypkiego od gazu, kierując go na ścianki, gdzie materiał pod wpływem swojej masy opada. W celu dobrego funkcjonowania przepływu materiałów ważny jest dobór właściwego systemu pneumatycznego.