system rurowy

Transport pneumatyczny umożliwia transportowanie przedmiotów stałych z wykorzystaniem różnicy ciśnień w układzie zamkniętym. Jest stosowany głównie w celu transportu materiałów sypkich. 

Jedną z najważniejszych zalet transportu pneumatycznego jest wysoki poziom bezpieczeństwa – zamknięty charakter konstrukcji służącej do takiego transportu sprawia, że podczas przenoszenia materiałów istnieje bardzo niskie ryzyko ich rozsypania bądź zniszczenia.

Czy transport pneumatyczny jest dobrym rozwiązaniem?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przed zakupem urządzenia do transportu pneumatycznego przeprowadzić analizę, która pozwoli ocenić sensowność zastosowania tego rozwiązania w Twoim przedsiębiorstwie. Poniżej przedstawiono przykładowe, zalecane sposoby działania:

  • Wynajęcie testowego urządzenia pneumatycznego i przeprowadzenie testu z użyciem materiałów stosowanych w Twoim przedsiębiorstwie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwala na sprawdzenie funkcjonowania systemu z uwzględnieniem specyfiki danego zakładu produkcyjnego.
  • Przesłanie próbki produktu do sprzedawcy urządzeń pneumatycznych. Dzięki temu, firma oferująca urządzenia z zakresu transportu pneumatycznego będzie w stanie przeprowadzić sposób odpowiednie testy. Oczywiście, możesz uczestniczyć w takim teście i obserwować jego przebieg. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, testy nie są przeprowadzane na materiałach niebezpiecznych, łatwopalnych oraz posiadających właściwości wybuchowe. Efektem przeprowadzonego testu jest wynik pokazujący, z jaką skutecznością przebiega proces transportu materiału, a badane są m.in. takie parametry, np. prędkość transportu oraz średnie zużycie powietrza.

Chociaż transport pneumatyczny jest dobrym rozwiązaniem w wielu przedsiębiorstwach, nie oznacza to jeszcze, że może być z powodzeniem zaimplementowany w każdym zakładzie. Na szczęście, dzięki przeprowadzeniu procedury testowej możliwe jest podjęcie odpowiedniej decyzji.