System rurowy i praca w wysokich temperaturach

Systemy rurowe, które mają być wykorzystywane np. do odprowadzania substancji o wysokich temperaturach, powinny być wybrane ze szczególną starannością. Należy przeanalizować, z czego mają być wykonane, żeby się nie rozszczelniły lub nie uległy deformacji. Szczególnie ważne są instalacje, które mają specjalistyczne zastosowanie np. w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym.

Jak wybrać system rurowy do prac w wysokich temperaturach?

W przemyśle farmaceutycznym w systemach transportu rurowego zwykle zastosowanie znajdują elementy wykonane ze stali nierdzewnej. Nie mogą one przepuszczać żadnej substancji ani zanieczyszczeń. Ze względu na kontakt z substancjami chemicznymi muszą być odporne na substancje żrące. Odporność temperaturowa stali nierdzewnej wynosi nawet 800°C.

Łączenie rur w przemyśle farmaceutycznym jest równie ważne, co dobór materiału, z którego wykonano rury. Pozwala to uniknąć niespodziewanych wycieków lub uwalniania gazów. Spośród złączek, które umożliwiają pracę w wysokich temperaturach, warto zwrócić uwagę na złączki Eurac, które mogą pracować w temperaturze do 180°C.

System rurowy do prac w wysokich temperaturach

Warto pamiętać, że metale pod wpływem temperatury stają się bardziej plastyczne. W zależności od wybranych materiałów, skokowe wahania tej wartości mogą prowadzić do rozszczelnienia się całego systemu. Należy więc pamiętać o wyborze odpowiednich komponentów, a przy projektowaniu samego systemu zasięgnąć pomocy specjalistów.