konserwacji systemu rurowego

Niektóre materiały są łatwiejsze w czyszczeniu i konserwacji niż inne – dotyczy to także tych używanych do budowy systemów rurowych. Dlatego bardzo ważne jest zadanie sobie pytania, jak częste czyszczenie będzie możliwe w danym zakładzie. Należy przy tym mieć realistyczne podejście – w zależności od rozmiaru oraz stopnia skomplikowania całego systemu, może być to bardzo czasochłonne zadanie.

Konserwacja systemu rurowego

Priorytetem musi być ustalenie, czy w obecnych warunkach będzie możliwa odpowiednia konserwacja wybranego materiału. Istnieją trzy rodzaje tego procesu, które powinny być uwzględnione we wszystkich systemach:

Konserwacja zapobiegawcza

Konieczna jest dla wszystkich części systemu rurowego; powinna być wykonywana regularnie, w odstępach czasu zaplanowanych na podstawie takich czynników jak:

  • przewidywany czas naprawy,
  • przybliżony koszt przestoju,
  • potencjalne ryzyko awarii systemu,
  • dostępność sprzętu i ewentualnych części zamiennych.

Konserwacja rutynowa (czyszczenie)

Proces ten zapobiega gromadzeniu się produktów w rurach oraz zanieczyszczeń na powierzchni całego systemu. Zaniedbanie czyszczenia może być przyczyną korozji i innych uszkodzeń systemu oraz zanieczyszczenie transportowanych produktów.

Konserwacja awaryjna

Nawet w przypadku rzetelnie przeprowadzanej konserwacji zapobiegawczej i użycia dobrej jakości materiałów, bardzo prawdopodobne jest przynajmniej jednorazowe wystąpienie sytuacji, w której niezbędne będzie przeprowadzenie naprawy i konserwacji awaryjnej. W ich zapobieganiu kluczowe jest szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów i niewielkich usterek.

Każda z wymienionych sytuacji wymaga pełnego dostępu do rur. Dodatkowo cały system powinien być zainstalowany przez kompetentnego technika. Osoba taka musi być odpowiednio przeszkolona, by traktować system holistycznie, bez skupiania się na pojedynczych częściach czy konkretnych elementach wyposażenia.

Ważne jest także odpowiednie dobranie systemu do dostępnej przestrzeni oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Zbyt duży system nie tylko zajmuje dużą powierzchnię, ale też jego konserwacja jest trudniejsza i powoduje dłuższe przestoje.

Wybór systemu rurowego, który będzie łatwy w konserwacji powinien być priorytetem w każdym przedsiębiorstwie. Pozwala to na oszczędności oraz efektywne wykorzystanie czasu pracy, dostępnej siły roboczej oraz budżetu, pozwalając na dokonanie istotnych oszczędności.