projekt systemu do transportu pneumatycznego

System do transportu pneumatycznego pozwala szybko przesyłać materiał z punktu załadunku do punktu odbioru w automatyczny sposób. Dzięki temu wydajność produkcji jest wyższa, a koszty obniżają się. Jednak projekt systemu do transportu pneumatycznego musi uwzględniać wiele czynników, wpływających na jego wydajność i żywotność. Co należy wziąć pod uwagę podczas przygotowywania projektu?

Obliczenia spadku ciśnienia i prędkości pobierania

Jednym z największych wyzwań projektu systemu do transportu pneumatycznego jest poprawne obliczenie spadku ciśnienia, występującego na całej długości linii. Podczas wykonywania obliczeń, należy uwzględnić wiele zmiennych, tj.: rozmiar rur, układ przewodów czy gęstość transportowanego materiału sypkiego. Prawidłowe obliczenie spadku ciśnienia pozwala określić prędkość pobierania, aby materiał został wprawiony w ruch. W przypadku błędnych obliczeń spadku ciśnienia, prędkość przemieszczania surowca będzie zbyt niska, a rurociąg może się zatkać.

Optymalne natężenie przepływu o projekt rurociągów

Podczas wykonywania projektu systemu do transportu pneumatycznego, trzeba uwzględnić natężenie przepływu materiału. Tempo produkcji zmienia się, dlatego jeśli natężenie zostanie błędnie obliczone, nastąpi spadek wydajności produkcji. Ponadto, jeśli zostaną ustawione maksymalne parametry pracy systemu, to niewystarczające natężenie przepływu może powodować częste zatykanie rurociągu i kosztowny przestój. Projekt rurociągu musi uwzględniać rodzaj i rozmiar cząstek materiału, który będzie transportowany. Zbyt mała średnica rur, spowoduje duże spadki ciśnienia. Z kolei nieodpowiedni kąt kolan łączących, obniży prędkość pobierania i oraz może spowodować rozdrabnianie cząsteczek surowca.

Odpowietrzanie, przepływ powietrza i filtrowanie

Prawidłowy projekt systemu do transportu pneumatycznego musi uwzględniać odpowietrzanie. Podczas transportu, konieczne jest oddzielenie powietrza od cząsteczek materiału – po dotarciu do punktu odbioru. Silosy lub kieszenie, oprócz surowca, wypełniają się również powietrzem, które musi zostać odprowadzone za pomocą systemu odpowietrzania. Kluczową rolę w systemach z wieloma punktami odbioru pełnią hermetyczne rozdzielacze. Kierują strumień powietrza do określonych punktów odbioru materiału. System do transportu pneumatycznego powinien posiadać filtry. Trzeba pamiętać, że filtry odpowietrzające są przeznaczone do oczyszczania powietrza wewnątrz zbiornika. Natomiast filtry do transportu powietrza powinny znajdować się na końcu systemu.

Odpowiednie materiały

System do transportu pneumatycznego powinien składać się z elementów o wysokiej odporności na zużycie i korozję. Dlatego trzeba uwzględnić rodzaj materiału, który będzie transportowany. Zbyt duża chropowatość powierzchni styku z cząsteczkami materiału, może wywoływać duże opory wskutek tarcia. To spowoduje obniżenie wydajności oraz szybsze ścieranie. W przypadku transportu materiałów żrących, wymagane jest zastosowanie elementów ze stali kwasoodpornej. Ważne jest również zaplanowanie rozmieszczenia wszystkich elementów, aby system był bezpieczny i osiągnął maksymalną wydajność.

Projekt systemu do transportu pneumatycznego powinien uwzględniać  również bezpieczeństwo dla środowiska. Dlatego należy określić punkty składowania odpadów lub ich odprowadzania do środowiska – jeśli nie są toksyczne. Konieczne jest dostosowanie projektu do obowiązujących zasad ochrony środowiska.