Transport materialow sypkich 2

Systemy do transportu pneumatycznego materiałów sypkich to innowacyjne rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej firm. Umożliwiają szybkie transportowanie sypkiego surowca oraz cechują się wysoką trwałością. To przekłada się na wysoką opłacalność takiej inwestycji. Jakie jeszcze zalety płyną ze stosowania takich systemów?

Mniejsze nakłady na zatrudnienie

Systemy do transportu pneumatycznego materiałów sypkich pozwalają zredukować liczbę pracowników do minimum. Zastosowanie automatyzacji ogranicza ryzyko wystąpienia błędów, w przeciwieństwie do zadań wykonywanych przez ludzi. Mniejsza załoga to  mniejsze koszty pracy. W większości przypadków ludzie są potrzebni jedynie do obsługi i kontroli pracy urządzeń.

Wyższa produktywność

Systemy do transportu materiałów sypkich, pozwalają zminimalizować liczbę pracowników przy jednoczesnym zmaksymalizowani produktywności. Człowiek posiada ograniczone możliwości fizyczne, przez co ulega zmęczeniu. W takim przypadku wydajność pracy spada. Natomiast wydajność systemów przy sprawnym działaniu jest zawsze maksymalna. Urządzenia mogą pracować 24 h/dobę, co zwiększa poziom produkcji oraz zyski firmy.

Brak strat materiału

Systemy pneumatyczne zapewniają szczelny i wydajny transport materiałów sypkich. Dzięki temu straty przemieszczanego surowca praktycznie nie występują, w przeciwieństwie do innych form, np. taśmociągu lub transportu mechanicznego. Ponadto, wysoka szczelność rurociągów sprawia, że do surowca nie dostają się zanieczyszczenia z zewnątrz, które mogłyby obniżać jego jakość lub wymuszać zastosowanie dodatkowego procesu oczyszczania. Dzięki temu produkcja staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Bezpieczeństwo pracy

Im więcej urządzeń obsługiwanych przez ludzi, tym większe ryzyko wypadku przy pracy. Ponadto błędy popełnione przez pracowników, mogą spowodować kosztowne przestoje. Zastosowanie systemów do transportu pneumatycznego materiałów sypkich pozwala zmniejszyć ilość urządzeń obsługiwanych manualnie, przez co zmniejsza się ryzyko wypadku, np. urazów palców lub rąk, które często się zdarzają.

Systemy inżynierskiej do transportu pneumatycznego usprawniają i zwiększają wydajność procesu produkcji. Dlatego rozwiązanie to stosowane jest coraz częściej w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Każdy system zostaje dopasowany odpowiednio do potrzeb firmy i w razie potrzeby może być rozbudowany.