Transport zboz i nasion

Transport suchego ziarna luzem w obrębie zakładu przemysłowego to zadanie o wiele trudniejsze i bardziej skomplikowane niż się wydaje. Duże zakłady stanowią najczęściej organiczną całość, w której obrębie jednocześnie trwają zróżnicowane procesy związane z transportem surowców i półproduktów, magazynowaniem i produkcją. Stosowane rozwiązanie transportowe musi wspierać ich ciągłość.

Najważniejsze zadania, jakie stoją przed systemem transportu rurowego

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie o to, jakie konkretnie zadania będą stały przed systemem transportu rurowego w naszym przedsiębiorstwie. Warto przy tym uwzględnić nie tylko potrzeby, ale też potencjalne trudności i ograniczenia. Najbardziej oczywiste zadania, to możliwość montażu układu w taki sposób, by zapewnić płynny przepływ zboża ze strefy rozładunku dostaw, przez silosy, w których jest ono przechowywane, do strefy, w której odbywa się produkcja.

Wysokiej jakości systemy transportu mogą być łatwo zintegrowane z komputerowymi systemami zarządzania produkcją i dostawami w firmie, dzięki czemu nie tylko proces może być zautomatyzowany, ale również zyskuje się większą nad nim kontrolę, co ułatwia planowanie i wprowadzanie ulepszeń. Ważnym zadaniem, jakie stawia się przed systemami transportu w przypadku sypkich zbóż, jest zabezpieczenie przed zapyleniem. Ogromne znacznie ma również dobre rozpoznanie własnych ograniczeń, związanych na przykład z dostępnością przestrzeni, czy rozmieszczeniem poszczególnych stref na terenie zakładu.

Jak zdecydować się na najlepsze rozwiązanie?

Rurowy transport pneumatyczny nie jest jedyną opcją, jaką mają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem sypkich zbóż i nasion. W wielu firmach z powodzeniem stosowany jest transport przy pomocy podajników ślimakowych, systemy taśmowe czy kubełkowe. Znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie wymaga więc odpowiedzenia sobie na pytanie o potrzeby przedsiębiorstwa, a także możliwości, jakie dają poszczególne typy systemów transportowych. W dużych zakładach, w których odległości pomiędzy poszczególnymi strefami mogą być znaczne, najczęściej wybierany jest system rurowego transportu pneumatycznego. Pozwala on na transport ziarna na duże odległości przy relatywnie niskich nakładach energii, stosowanie skutecznych zabezpieczeń przeciwpyłowych i łatwość czyszczenia i konserwacji poszczególnych części instalacji.

Wybór najlepszego dostawcy sprzętu

Wybierając konkretnego dostawcę sprzętu, należy wziąć pod uwagę nie tylko stosunek ceny do jakości, choć przede wszystkim właśnie to wydaje się być istotne. W praktyce równie ważne okazują się być kwestie takie jak dostępność serwisu instalacyjnego, gwarancyjnego i autoryzowanego serwisu, który będzie dokonywał konserwacji i napraw po upływie terminu gwarancji. Nie bez znaczenia jest również dostępność na rynku części zamiennych, oraz możliwości rozbudowy systemu, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Jak widać na powyższych przykładach, wybór odpowiedniego rozwiązania dla systemu transportu rurowego wymaga rozważenia kilku ważnych kwestii. Powinien być on dokonany rozważnie, ponieważ z całą pewnością będzie od niego zależeć koszt inwestycji, późniejsze wydatki i możliwości rozwoju, co przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.