System rurowy Jacob

Systemy rurowe w przemyśle chemicznym powinny w sposób optymalny pełnić swoją funkcję, aby nie generować strat dla zakładu. Duże znaczenie ma nie tylko bezpieczeństwo całego układu i bezawaryjność samego systemu, ale także jego wysoka szczelność, odporność na ciśnienie wybuchu i zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Takimi właściwościami odznacza się system rurowy Jacob.

System rurowy Jacob – najlepszy wybór dla branży chemicznej

Podstawowym zadaniem systemu rurowego w przedsiębiorstwach branży chemicznej jest transport substratów i produktów do i z miejsca ich magazynowania. Ważne, aby proces ten był jak najbardziej efektywny. Minimalizację kosztów eksploatacji zapewnia system rurowy Jacob. Składa się on z rur i łuków połączonych z jednostkami ciśnienia oraz rozdzielaczami. Takie połączenie umożliwia przesyp grawitacyjny materiałów sypkich, odpylanie, a także rozdzielanie surowców. Ważne jest odpowiednie dobranie elementów układu do warunków panujących w zakładzie przemysłu chemicznego. Niebywałą zaletą tego systemu jest łatwy i szybki montaż oraz szerokie możliwości modyfikacji. Cała instalacji wykazuje wysoki poziom szczelności i jest ona opatrzona certyfikatem odporności na ciśnienie wybuchu. Dlatego też system rurowy Jacob jest najchętniej instalowany w zakładach chemicznych.

Właściwości systemu rurowego Jacob

Największym zagrożeniem w zakładach przemysłu chemicznego jest wysokie ryzyko wybuchu. System rurowy Jacob pozwala je zminimalizować, ponieważ spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa dla instalacji dedykowanych dla tej gałęzi przemysłu. Co więcej, charakteryzuje się zdolnością odprowadzania ładunków elektrostatycznych, które mogą wywołać pożar w zakładzie chemicznym. Do tego celu służą specjalne przewody uziemiające, które są jednym z elementów systemu rurowego Jacob. Cała instalacja jest też bardzo szczelna, co minimalizuje ryzyko niekontrolowanego uwalniania chemikaliów. Wszystko to wpływa na bezpieczeństwo pracy w zakładzie i pozwala ograniczyć straty materiałowe. Kolejną zaletą tej instalacji jest też niebywała trwałość na substancje żrące i ścierające, które są transportowane w przedsiębiorstwie chemicznym.

Dokonując wyboru systemu rurowego do zakładu chemicznego, należy mieć na względzie przede wszystkim poziom bezpieczeństwa całej instalacji oraz koszty jej montażu i eksploatacji. Biorąc pod uwagę wskazane parametry, system rurowy Jacob prezentuje się najkorzystniej.