zagrozenie wybuchem

Systemy rurowe są powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu do transportowania surowców bądź produktów pomiędzy magazynem a liniami produkcyjnymi. Aby instalacje były wydajne i bezpieczne, muszą spełniać szereg norm i wymogów. Korzystanie z systemów rurowych niskiej jakości może zwiększać ryzyko wystąpienia wybuchu.

Szczelność i trwałość systemu rurowego

Jedną z najbardziej istotnych cech systemów rurowych jest ich szczelność. Uzależniona jest głównie od jakości rur i rodzaju zastosowanych połączeń. W przypadku nowoczesnych instalacji stosuje się elementy zakończone wywijanymi obręczami, które są łatwe w montażu, a dodatkowo zapewniają stabilne i trwałe połączenie. Dzięki temu podczas transportu surowców z instalacji nie wydostają się żadne substancje, które mogą doprowadzić do wybuchu. W celu zwiększenia odporności na ciśnienie wybuchu zaleca się stosowanie certyfikowanych elementów o odpowiedniej grubości ścianki. W zależności od potrzeb możliwe jest użycie rur odpornych na ciśnienie 3, 6 lub 10 barów.

Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych

Podczas przesyłania surowca sypkiego przez system rurowy dochodzi do jego tarcia o wewnętrzne ściany rur. Negatywnym skutkiem tarcia jest pojawianie się na ściankach instalacji ładunków elektrostatycznych. Nagromadzenie takich ładunków na poszczególnych elementach może doprowadzić do przeskoku iskry elektrycznej i wybuchu całej instalacji. W celu zmniejszenia ryzyka eksplozji niezbędne jest zastosowanie przewodów uziemiających, odprowadzających nagromadzone ładunki elektryczne. Przewody te montuje się do wszystkich elementów systemu oddzielonych od siebie uszczelkami lub tworzywami sztucznymi.

Podsumowanie

Systemy rurowe wykorzystywane są m.in. do przesyłania chemikaliów i innych łatwopalnych substancji. Dlatego też zagrożenie wybuchem całej instalacji jest jak najbardziej realne. Poziom ryzyka uzależniony jest od jakości systemów rurowych. W celu jego zmniejszenia zaleca się korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych rozwiązań oferowanych przez doświadczonych i renomowanych producentów.