Montaz instalacji centralnego odpylania

Montaż każdej instalacji przemysłowej wymaga spełnienia określonych norm i przepisów. Jedną z najbardziej powszechnych instalacji, niezbędnych przy wielu procesach technologicznych, jest system centralnego odpylania. Co warto o nim wiedzieć i na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Instalacja centralnego odpylania

Z instalacjami odpylającymi mamy do czynienia najczęściej w takich gałęziach przemysłu jak metalurgia, energetyka czy przemysł spożywczy, chemiczny i drzewny. Są one niezbędne wszędzie tam, gdzie podczas procesu technologicznego emitowane są różnego rodzaju zanieczyszczenia. Ich celem jest ochrona zdrowia pracowników oraz zapewnienie bezpieczeństwa, ale też ochrona środowiska naturalnego. Głównym elementem takiej instalacji jest odpowiednio dobrana jednostka filtrująca, najczęściej odpylacz mechaniczny, do którego zanieczyszczenia doprowadzane są za pomocą specjalnych systemów rurowych. Rodzaj i budowa takiego układu zależy od źródła i stopnia zapylenia, rodzaju odpylanej substancji (jej temperatury, szkodliwości i reaktywności), ilości i rodzaju odpylanych instalacji oraz rozmieszczenia ich na terenie zakładu przemysłowego. Aby nie pominąć żadnego z tych parametrów, wykonanie instalacji powinno być kompleksowe, a szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo.

Instalacja centralnego odpylania a bezpieczeństwo

Substancje w postaci rozpylonej tworzą z powietrzem bardzo reaktywną mieszaninę. Największym zagrożeniem wynikającym z tego faktu jest groźba wybuchu. Tyczy się to zarówno substancji tak oczywistych, jak pył węglowy czy palne ciecze i gazy, ale też na przykład pyłów większości metali czy mieszanin polimerów. Dlatego ważne jest, aby instalacja odpylająca była zaopatrzona w filtry odpowiednio dobrane do usuwanej substancji, a do tego posiadała specjalne systemy tłumienia i odsprzęgania wybuchu.

Kompleksowy montaż instalacji centralnego odpylania

Odpowiednia budowa systemu centralnego odpylania to nie wszystko i stanowi jedynie element większego procesu. Zanim przejdziemy do montażu, należy opracować odpowiednią koncepcję i projekt, w tym opracować ocenę ryzyka wybuchu, koncepcję odpowiednich zabezpieczeń i system sterowania instalacją. Z nich dopiero wynika to, jak wykonać jednostkę odpylającą i kluczowe elementy instalacji. Montaż i uruchomienie nie kończą całego procesu. Istotny jest też odpowiedni serwis. Każdy aspekt związany z przygotowaniem systemu centralnego systemu odpylania powinien uwzględniać specyfikę zakładu i procesu technologicznego, przy którym odpylanie będzie niezbędne.