instalacje odpylania

Odpowiednie przygotowania miejsca pracy i dbanie o ochronę zdrowia pracowników mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania zakładów przemysłowych. Czynnikiem mającym istotny wpływ na zdrowie oraz samopoczucie pracowników jest jakość powietrza w miejscu pracy i jego najbliższym otoczeniu. Ze względu na powstające i unoszące się w powietrzu pyły i gazy towarzyszące procesom obróbki substancje chemiczne zmniejsza się komfort pracy. Opary dostają się do oczu, ust oraz płuc. Po kilkugodzinnym wdychaniu toksycznych dla organizmu pyłów może się pojawić kaszel oraz duszności, a po dłuższym czasie zaczynają się rozwijać choroby układu oddechowego.

Instalacje odpylania – w jakich zakładach przemysłowych należy je stosować?

Instalacje odpylania są rozwiązaniem, które powinno być stosowane we wszystkich zakładach pracy, w których istnieje ryzyko powstawania szkodliwych cząsteczek unoszących się w powietrzu. Pojawiają się one we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych takich jak zakłady przemysłu drzewnego, huty, przemysł metalowy oraz spożywczy. Instalacje odpylające powinny być stosowane również w ośrodkach, gdzie występują opary i gazy unoszące się w powietrzu, np. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym. Procesy obróbki tworzyw sztucznych takie jak: przesypywanie, kruszenie, mielenie, cięcia, spawanie oraz mieszanie to niezbędne dla funkcjonowania przemysłu czynności, jednak podczas ich trwania do powietrza trafiają szkodliwe dla zdrowia pracowników cząsteczki. Po ich przedostaniu się do dróg oddechowych mogą być powodem chorób takich jak pylica płuc, uszkodzenia błon śluzowych, a nawet nowotworów. Za najbardziej szkodliwe uchodzą pyły powstałe z procesów obróbki metali towarzyszące szlifowaniu, polerowaniu lub cięciu, ponieważ to właśnie one są najczęstszym powodem powstawania pylicy płuc, chorób uczuleniowych czy onkologicznych.

Zastosowanie instalacji odpylających to inwestycja, która szybko się zwraca. Dzięki niej pracownicy czują się bezpiecznie w swojej pracy i są z niej zadowoleni – co przekłada się na lepszą wydajność i jakość oferowanych produktów.