PROORGANIKA jest dynamiczną firmą inżynierską zajmującą się procesami technologicznymi związanymi z surowcami sypkimi. Jest firmą zajmującą się projektowaniem, sprzedażą urządzeń, kompletacją dostaw i uruchomieniami różnego rodzaju instalacji technologicznych. PROORGANIKA jest również przedstawicielem handlowym szeregu renomowanych firm zachodnich.

Misja

Misją firmy PROORGANIKA jest: stanowić wiarygodne źródło wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem surowców sypkich oraz dostarczać Klientom urządzenia i instalacje na najwyższym poziomie, tak aby mogli przy ich pomocy realizować swoje cele i uzyskiwać przewagę nad konkurencją.

Pracownicy

Sercem firmy są jej pracownicy. Pracownicy PROORGANIKI to mieszanka wiedzy i doświadczenia oraz młodości i entuzjazmu. Doświadczenia przede wszystkim w projektowaniu i uruchamianiu różnego rodzaju instalacji procesowych, młodości popartej solidnym przygotowaniem i otwartością na świat, entuzjazmu przejawiającego się szybkością reagowania na potrzeby rynku i Klienta. Nasza sprawność działania i fachowość skłoniły szereg uznanych firm europejskich do powierzenia nam prowadzenia ich przedstawicielstwa na terenie Polski (a niekiedy także na terenie naszych wschodnich sąsiadów).

Historia

PROORGANIKA powstała w 1996 roku. W latach 2000-2008 głównymi akcjonariuszami była firma GERICKE AG ze Szwajcarii oraz PROCHEM S.A. jedna z największych firm inżynieryjskich w Polsce.