PROORGANIKA S.A. jest dynamiczną polsko-szwajcarską firmą inżynierską zajmującą się procesami technologicznymi związanymi z surowcami sypkimi. Jest firmą zajmującą się projektowaniem, sprzedażą urządzeń, kompletacją dostaw i uruchomieniami różnego rodzaju instalacji technologicznych. PROORGANIKA S.A. jest również przedstawicielem handlowym szeregu renomowanych firm zachodnich.

 
   

Misja

Misją firmy PROORGANIKA S.A. jest: stanowić wiarygodne źródło wiedzy na temat rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem surowców sypkich oraz dostarczać Klientom urządzenia i instalacje na najwyższym poziomie, tak aby mogli przy ich pomocy realizować swoje cele i uzyskiwać przewagę nad konkurencją.

 
 

Historia

Firma powstała w 1996 r. z inicjatywy pracowników d. PPUTiH ORGANIKA -przedsiębiorstwa państwowego i przy merytorycznej i kapitałowej pomocy PROCHEM SA - jednej z największych firm inżynierskich w Polsce.
PROCHEM i ORGANIKA współpracowały od lat ze sobą przy projektowaniu różnego rodzaju instalacji chemicznych.
Od lipca 2000 r., po pozyskaniu drugiego inwestora strategicznego, PROORGANIKA jest polsko-szwajcarską spółką akcyjną, której głównymi akcjonariuszami są PROCHEM S.A.GERICKE Holding AG.
PROORGANIKA początkowo mieściła się przy ul. Żurawiej 6/12 w Warszawie, a w latach 2000-2001 przy ulicy Ostrobramskiej 103. Obecnie nowa siedziba firmy znajduje się przy ul. Krasińskiego 69 w budynku B nowego kompleksu biurowego IRYDION.

Pracownicy

Sercem firmy są jej pracownicy. Pracownicy PROORGANIKI to mieszanka wiedzy i doświadczenia oraz młodości i entuzjazmu. Doświadczenia przede wszystkim w projektowaniu i uruchamianiu różnego rodzaju instalacji procesowych, młodości popartej solidnym przygotowaniem i otwartością na świat, entuzjazmu przejawiającego się szybkością reagowania na potrzeby rynku i Klienta.
Nasza sprawność działania i fachowość skłoniły szereg uznanych firm europejskich do powierzenia nam prowadzenia ich przedstawicielstwa na terenie Polski (a niekiedy także na terenie naszych wschodnich sąsiadów).

Zarząd

Od lipca 2000 r. prezesem zarządu w PROORGANICE S.A. jest mgr inż. Andrzej Żelazo. W latach 1996-2000 Kierownik Pracowni i Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Marketingu w PPUTiH Organika.

 
Do góry strony Powrót