Blog

Zlaczki rurowe Eurac HL
Blog

Złączki rurowe Eurac – szybszy montaż systemów rurowych

W wielu dziedzinach przemysłu stosowany jest transport pneumatyczny, polegający na przenoszeniu materiałów przy pomocy strumienia powietrza w specjalnym rurociągu. W ten sposób można transportować materiał poziomo i pionowo. Bardzo istotne jest, aby montaż i demontaż systemów transportu pneumatycznego był szybki, a jednocześnie dawał pewność połączeń. Można to uzyskać, stosując złączki rurowe Eurac.

Jak przyspieszyć montaż?

W przypadku transportu pneumatycznego niezbędne są połączenia różnych rur, łuków czy rozdzielaczy. Problem łączenia jest bardzo istotny – musi ono być szczelne. Jednocześnie ważna jest też łatwość i szybkość tworzenia takich łączeń. 

Rury w transporcie pneumatycznym można łączyć za pomocą spawania. Coraz częściej jednak wykorzystuje się kołnierze płaskie i złączki rurowe typu Eurac. Te ostatnie są stosowane do łączenia rur uciętych „na równo” metalowych, z tworzyw sztucznych i szkła. Ponadto można nimi łączyć przewody elastyczne.

Dlaczego warto przy montażu systemów transportu pneumatycznego zastosować złączki Eurac? Produkowane są w wielu wersjach, więc nie ma problemu z ich dopasowaniem. Mają wiele zalet, ale ich najważniejszym atutem jest szybkość i prostota łączenia.

Montaż rur przy pomocy złączek Eurac polega na tym, że nasuwa się na jedną rurę złączkę, a następnie wsuwa drugą rurę. Teraz należy tylko skręcić złączkę i połączenie jest gotowe. W zależności od rodzaju połączenia złączki mogą być śrubowe, dźwigniowe lub śrubowo-dźwigniowe. Najszybciej montaż przebiega przy złączkach z połączeniem dźwigniowym, przy którym nie są potrzebne żadne narzędzia. Jak widać, szybkość łączenia przy pomocy złączek Eurac jest o wiele większa niż przy łączeniu spawaniem. 

Dodatkowym atutem złączek Eurac jest także łatwość i szybkość demontażu systemu. Wystarczy zdjąć złączkę i wyciągnąć rury. Nie trzeba poświęcać czasu na cięcie spawów. Rury i złączki są natychmiast gotowe do ponownego użycia bez konieczności czyszczenia czy przycinania końcówek. 

Wybierz złączki rurowe EURAC

Złączki Eurac znakomicie sprawdzają się w transporcie pneumatycznym. Pozwalają na o wiele szybsze montowanie systemów niż za pomocą spawania. Jednocześnie dają bezpieczne i szczelne połączenie, z możliwością zapewnienia dylatacji. Równie szybki i prosty jest demontaż.

Zlaczki rurowe Eurac
Blog

Złączki Eurac M, L, HL i H – czym się różnią?

Odpowiednie elementy łączące ze sobą odcinki rur i łuków w instalacjach transportu pneumatycznego, w systemach centralnego odkurzania i odpylania są kluczową częścią całej konstrukcji. Ich zadaniem jest spajanie rur uciętych „na równo”, których nie trzeba już spawać ani zakładać na nie kołnierzy płaskich. Wykorzystywane są również do łączenia części rurociągów, przewodów elastycznych, rur wykonanych z tworzyw sztucznych albo szklanych. Złączki Eurac produkowane są w różnych typach: M, L, HL i H. Czym różnią się od siebie poszczególne typy?

Budowa

Wszystkie złączki posiadają płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny. M, L i HL mają wewnętrzny płaszcz zredukowany, H ma płaszcz wewnętrzny pełny. Wszystkie typy posiadają wkład, czyli uszczelnienie oraz pasek lub nit ze stali nierdzewnej AISI 304, który odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Materiał

Złączki Eurac L oraz M wyprodukowane są ze stali nierdzewnej AISI 430. Standardowym materiałem do wykonania złączek HL i H jest stal węglowa ocynkowana, ale mogą być wykonane także ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie złączek uformowane jest z płyty gumowej NBR w kolorze białym, czarnego kauczuku butadienowo styrenowego SBR, silikonu w kolorze czerwonym lub czarnej gumy Viton.

Długość średnicy

Złączki produkowane są w różnych rozmiarach średnicy. M i L w zakresie od 38,1 do 114,3, typ HL od 38,1 do 139,7 mm, a złączki typ H produkowane są w zakresie od 38,1 do 219,1 mm.

Sposób łączenia

Złączki Eurac różnią się do siebie sposobem łączenia. Typ L łączy się na dwie śruby, typ M na 3, a typ H mocowany jest na 3, 4, 5 lub 6 śrub.

Zastosowanie

Złączki typu H wykorzystywane są w instalacjach transportu pneumatycznego nadciśnieniowych i podciśnieniowych o małej lub dużej koncentracji produktu. Eurac typu L i M, znajdują zastosowanie w łączeniu rurociągów pneumatycznych do transportu produktów sypkich, raczej o małej koncentracji produktu. Bardzo dobrze sprawdzają się w systemach odpylających i centralnego odkurzania. Jeśli koncentracja produktu będzie większa, lepiej zastąpić je złączkami HL.

Różnorodność typów złączek umożliwia odpowiednie ich dobranie do niemal każdego systemu.

System rurowy Jacob
Blog

System rurowy Jacob – najlepszy wybór dla branży chemicznej

Systemy rurowe w przemyśle chemicznym powinny w sposób optymalny pełnić swoją funkcję, aby nie generować strat dla zakładu. Duże znaczenie ma nie tylko bezpieczeństwo całego układu i bezawaryjność samego systemu, ale także jego wysoka szczelność, odporność na ciśnienie wybuchu i zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Takimi właściwościami odznacza się system rurowy Jacob.

Read more

zalety zaworów zaciskowych HoMatic
Blog

Główne zalety zaworów zaciskowych HoMatic

Liczne zalety sprawiają, że zawory zaciskowe HoMatic są powszechnie wykorzystywane w pneumatycznym transporcie produktów sypkich lub płynnych. Znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym oraz budowlanym. Stosowane są także w inżynierii środowiska np. w procesach uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków.

Read more

Typ GB luki specjalne
Blog

Łuki specjalne – gdzie znajdują zastosowanie?

Wycieranie się poszczególnych elementów rurociągu transportowego, najczęściej dotyczące łuków pozwalających na zmianę kierunku, może prowadzić do częstszych przestojów w produkcji. Jednym z rozwiązań tego problemu może być zastosowanie łuków specjalnych, przeciwdziałających powstawaniu zatorów i wycieraniu się komponentów rurociągu.

Read more

Zawor zaciskowy HoMatic
Blog

Zawory zaciskowe HoMatic – do czego możesz je wykorzystać?

Zawory zaciskowe HoMatic znajdą szerokie zastosowanie w przemyśle. Są one wykorzystywane w układach automatyki przemysłowej oraz jako element instalacji do przesyłu cieczy czy produktów sypkich. Wszystkie modele HoMatic wyróżnia jednocześnie trwałość i długotrwałe bezawaryjne działanie. Ze względu na brak wewnętrznych systemów, zawory zaciskowe HoMatic odznaczają się odpornością na wycieranie i osadzanie się produktu na jego ściankach.Read more

Zawory zaciskowe HoMatic
Blog

Zawory zaciskowe HoMatic – gdzie i dlaczego warto je stosować?

Zawory zaciskowe HoMatic posiadają w obudowie elastyczny materiał, który ma wokół siebie przestrzeń wypełnianą powietrzem. Żeby zmniejszyć przepływ przez zawór lub całkowicie go zamknąć, należy użyć powietrza o ciśnieniu ok. 2-2,5 bara większego niż używane ciśnienie w samym rurociągu. Natomiast sam rurociąg nie może pracować na ciśnieniu większym niż 4 bar. Żeby ponownie otworzyć zawór wystarczy spuścić ciśnienie. Spowoduje to powrót elastycznego materiału do punktu wyjścia, a sam zawór odzyska pełną przepustowość.Read more